5.5. Opgelet met illiquide opties!

Wat zijn illiquide opties?

Een optie noteert met een biedkoers en een laatkoers. De biedkoers is de koers waaraan u kan verkopen en kopen doet u aan de laatkoers.

In het voorbeeld hieronder, de optiereeks op het aandeel Unilever. De vervaldag is binnen 1.473 dagen. De duurtijd van de optie is dus nog eventjes.

Indien u een optie met uitoefenprijs € 48 wenst te kopen, betaalt u € 5,80 (laatkoers). Wenst u de optie te verkopen / sluiten, dan ontvangt u € 4,47 (biedkoers).  Het verschil is € 1,33. Met een Delta van € 0,527 moet het onderliggende aandeel reeds met € 1,33 : € 0,527 = € 2,5 stijgen vooraleer u de optie met winst kan verkopen.

Het verschil tussen bied- en laatkoers is hier aan de hoge kant omwille van de illiquiditeit. Er is immers geen dagelijks volume, zodat de marketmaker uiteindelijk de bied- en laatkoers bepaalt. Indien er meer kopers en verkopers zouden zijn en dus meer handel in dit optiecontract, dan zou het verschil tussen bied- en laatkoers veel geringer zijn.

Hoe langer de optie loopt, hoe illiquider de optie. Wie met opties wil speculeren op (kleine) koersschommelingen, kiest best voor opties met korte looptijden.