2.2. Wat zijn put opties?

Een put optie geeft u het recht om een pakket aandelen te verkopen aan een welbepaalde prijs tot een voorafbepaalde vervaldag. Hiervoor betaalt u een optiepremie.

Voorbeeld: U koopt een Put optie op ING / Dec 21 ’18 / Strike 10

Optie-ING-voorbeeld-put-optie

Hierboven ziet u een optiereeks op het aandeel ING, de Nederlandse grootbank. De koers van het aandeel is € 11,540.

Indien u de put optie ING / Dec 21 ’18 met uitoefenprijs € 10 koopt, dan heeft u recht om:

  • Tot 21 december 2018 (op het slot van de beursdag)
  • 100 aandelen ING te verkopen
  • aan € 10 per aandeel.

Voor dit recht betaalt u een optiepremie, die € 0,10 / aandeel bedraagt. Aangezien een optiecontract doorgaans 100 aandelen omvat, betaalt u dus € 10.

Stel dat op 21 december 2018 de koers van ING hoger is dan de uitoefenprijs van de optie?

ING noteert € 11 en de houder van de put optie heeft recht om te verkopen aan € 10. U zal dus uw recht niet uitoefenen. Het zou immers zinloos zijn. Het recht vervalt dan ook waardeloos.

Stel dat op 21 december 2018 de koers van ING lager noteert dan de uitoefenprijs van de optie?

De koers van ING bedraagt op 21 december 2018 € 9 en als houder van de put optie heeft u het recht om de aandelen te verkopen aan € 10. Uw verkooprecht is dus best wel wat waard. U kunt immers de aandelen kopen aan € 9 op de beurs en onmiddellijk doorverkopen aan € 10. De waarde van de optie op de eindvervaldag is dus € 1 waard per aandeel of € 100.

Indien u de optie net voor de vervaldag sluit, lees: verkoopt, dan maakt u een brutowinst van € 100 – € 10 = € 90 of een winst van 900% op uw aangekochte put optie.

U kunt er ook voor kiezen om de optie niet te verkopen, als u bijvoorbeeld toch de aandelen in portefeuille heeft en u de aandelen positie best wel wilt verkopen. Doorgaans zal de broker dan de optie laten uitoefenen en zal voor u 100 aandelen ING verkopen aan € 10. U zal hiervoor € 10 x 100 = € 1.000 ontvangen.

Heeft u deze 100 aandelen ING niet in portefeuille, dan zal de broker ook 100 aandelen ING verkopen en zal u dus 100 aandelen ING “short” staan. U kunt deze positie dan sluiten door 100 aandelen ING te kopen aan € 8, de koers van ING op dat moment.

Samengevat:

U koopt een put optie, wanneer u denkt dat de koers van het aandeel zal dalen. U betaalt hiervoor een optiepremie. U kunt nooit meer verliezen dan de optiepremie.

U kunt ook een put optie schrijven of verkopen. U neemt dan de plicht op u om een pakket aandelen te kopen aan een welbepaalde prijs tot een voorafbepaalde vervaldag. Hiervoor ontvangt u een optiepremie, die de koper van de optie betaalt.

Voorbeeld: U verkoopt een Put optie op Berkshire Hathaway – B / Jan 15 ’21 / Strike 170

Optie-Berkshire-Put-optie-verkopen

Hierboven ziet u een optiereeks op het aandeel Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van beursgoeroe Warren Buffett. De koers van het aandeel is $ 223,58.

U vindt het een kwaliteitsvol aandeel, maar aan de huidige koers vindt u het te duur. Indien u de put optie Berkshire Hathaway – B / Jan 15 ’21 met uitoefenprijs $ 170 verkoopt, dan heeft u de plicht om:

  • Tot 15 januari 2021 2018 (op het slot van de beursdag)
  • 100 aandelen Berkshire Hathaway – B te kopen
  • aan € 170 per aandeel.

Voor deze plicht ontvangt u een optiepremie, die $ 4,45 / aandeel bedraagt. Aangezien een optiecontract doorgaans 100 aandelen omvat, ontvangt u dus $ 445.

Stel dat op 15 januari 2021 de koers 2022 van Berkshire Hathaway – B hoger is dan de uitoefenprijs van de optie?

Berkshire Hathaway – B noteert € 250 en de houder van de  putoptie (aan wie u de optie heeft verkocht) heeft het recht om te verkopen aan $ 170. Hij zal dus zijn recht niet uitoefenen. Het recht vervalt dan ook waardeloos. U als verkoper van de optie heeft een premie van $ 445 ontvangen. Dit is pure winst.

Stel dat op 15 januari 2021 de koers 2022 van Berkshire Hathaway lager noteert dan de uitoefenprijs van de optie?

De koers van Berkshire Hathaway – B bedraagt op 15 januari 2021 $ 155. De houder van de put optie heeft het recht om de aandelen Berkshire Hathaway – B aan u te verkopen aan $ 170. Hij zal zijn recht hoogstwaarschijnlijk uitoefenen en u zal 100 aandelen Berkshire Hathaway – B aan $ 170 moeten kopen van de tegenpartij.

U zal dus $ 170 x 100 = $ 17.000 moet betalen. De waarde van deze 100 aandelen Berkshire Hathaway – B bedraagt op dat moment 100 x $ 155 = $ 15.500, zodat u aan de huidige koers een verlies van $ 1.500 op deze positie heeft. U heeft niettemin wel een premie van $ 455 ontvangen, wat de bittere pil wat verzacht.

Indien u een put optie verkoopt of schrijft, voorziet u best de nodige cash of koopkracht op uw beleggersrekening. Als belegger neemt u ook hier immers een risico.

Put opties schrijven is best wel populair. Het is een manier om een aandelenpositie te kopen. Stel dat u Berkshire Hathaway – B een heel kwaliteitsvol aandeel vindt, maar aan $ 222,58 vindt u het te duur. Een aankoopkoers van $ 170 of 24% lager, vindt u wel billijk. Via de verkoop van een put optie kan u de plicht op u nemen om aan $ 170 te kopen en u ontvangt er nog wat geld voor ook.

Samengevat:

U verkoopt een put optie, wanneer u denkt dat de koers van het aandeel zal stijgen. U ontvangt hiervoor een optiepremie. Indien u ongedekt schrijft, is uw mogelijke verlies beperkt tot de aankoopsom van de onderliggende aandelenpositie.