2.1. Wat zijn call opties?

call-put-opties

Een call optie geeft u het recht om een pakket aandelen te kopen aan een welbepaalde prijs tot een voorafbepaalde vervaldag. Hiervoor betaalt u een optiepremie.

Voorbeeld: U koopt een Call optie op Unilever / Dec 21 ’18 / Strike 47

Optie-Unilever-voorbeeld-call-optie

Hierboven ziet u een optiereeks op het aandeel Unilever, het Britse-Nederlandse voedingsbedrijf. De koers van het aandeel is € 47,410.

Indien u de call optie Unilever / Dec 21 ’18 met uitoefenprijs € 47 koopt, dan heeft u recht om:

  • Tot 21 december 2018 (op het slot van de beursdag)
  • 100 aandelen Unilever te kopen
  • aan € 47 per aandeel.

Voor dit recht betaalt u een optiepremie, die € 1,55 / aandeel bedraagt. Aangezien een optiecontract doorgaans 100 aandelen omvat, betaalt u dus € 155.

Stel dat op 21 december 2018 de koers van Unilever lager of gelijk is dan de uitoefenprijs van de optie?

Unilever noteert € 45 en de houder van de call optie heeft recht om te kopen aan € 47. U zal dus uw recht niet uitoefenen. Het zou immers zinloos zijn. Het recht vervalt dan ook waardeloos.

Stel dat op 21 december 2018 de koers van Unilever hoger noteert dan de uitoefenprijs van de optie?

De koers van Unilever bedraagt op 21 december 2018 € 50 en als houder van de call optie heeft u het recht om de aandelen te kopen aan € 47. Uw aankooprecht is dus best wel wat waard. U kunt immers de aandelen kopen aan € 47 en onmiddellijk doorverkopen aan € 50. De waarde van de optie op de eindvervaldag is dus € 3 waard per aandeel of € 300.

Indien u de optie net voor de vervaldag sluit, dan maakt u een brutowinst van € 300 – € 155 = € 145 of een winst van 93% op uw aangekochte call optie.

U kunt er ook kiezen om de optie niet te verkopen. Doorgaans zal de broker dan de optie laten uitoefenen en zal u 100 aandelen Unilever ontvangen en hiervoor € 47 x 100 = € 4.700 betalen.

Samengevat:

U koopt een call optie, wanneer u denkt dat de koers van het aandeel zal stijgen. U betaalt hiervoor een optiepremie. U kunt nooit meer verliezen dan de optiepremie zelf.

U kunt ook een call optie schrijven of verkopen. U neemt dan de plicht op u om een pakket aandelen te verkopen aan een welbepaalde prijs tot een voorafbepaalde vervaldag. Hiervoor ontvangt u een optiepremie, die de koper van de optie betaalt.

Voorbeeld: U verkoopt een call optie op Unilever / Dec 16 ’22 / Strike 52

Optie-Unilever-voorbeeld-call-optie-2

Hierboven ziet u wederom een optiereeks op het aandeel Unilever. De koers van het aandeel is € 47,410.

Indien u de call optie Unilever / Dec 16 ’22 met uitoefenprijs € 52 verkoopt, dan heeft u de plicht om:

  • Tot 16 december 2022 (op het slot van de beursdag)
  • 100 aandelen Unilever te verkopen
  • aan € 52 per aandeel.

Voor deze plicht ontvangt u een optiepremie, die € 2,47 / aandeel bedraagt. Aangezien een optiecontract doorgaans 100 aandelen omvat, ontvangt u dus € 247.

Stel dat op 16 december 2022 de koers van Unilever lager of gelijk is dan de uitoefenprijs van de optie?

Unilever noteert € 48 en de houder van de call optie (aan wie u de optie heeft verkocht) heeft het recht om te kopen aan € 52. Hij zal dus zijn recht niet uitoefenen. Het recht vervalt dan ook waardeloos. U als verkoper van de optie heeft een premie van € 247 ontvangen. Dit is pure winst.

Stel dat op 21 december de koers van Unilever hoger noteert dan de uitoefenprijs van de optie?

De koers van Unilever bedraagt op 16 december 2022 € 62. De houder van de call optie heeft het recht om de aandelen Unilever van u te kopen aan € 52. Hij zal zijn recht hoogstwaarschijnlijk uitoefenen en u zal 100 aandelen Unilever aan € 52 moeten verkopen aan de tegenpartij.

Heeft u de aandelen reeds in bezit, dan zal u € 5.200 ontvangen voor de 100 aandelen, die u levert zoals afgesproken.

Heeft u de aandelen niet in bezit, dan zal u deze 100 aandelen eerst moeten aankopen op de beurs aan € 62 of € 6.200 in totaal. Daarna zal u deze moeten verkopen aan € 52 en u ontvangt € 5.200. U maakt dus een verlies van € 1.000 … .

Indien u een call optie verkoopt of schrijft en u heeft de aandelen niet in uw bezit, dan spreekt men van ongedekt of naakt schrijven van opties. Als belegger neemt u hier een groot risico.

Samengevat:

U verkoopt een call optie, wanneer u denkt dat de koers van het aandeel zal dalen. U ontvangt hiervoor een optiepremie. Indien u ongedekt schrijft, is uw mogelijke verlies onbeperkt.