5.3. De optiegrieken

De optiegrieken delta, gamma, vega en theta geven de belegger een idee over de prijsvorming van een optie.

De prijs van een optie bestaat uit de koers van de onderliggende waarde, de resterende looptijd van de optie en ook de volatiliteit van de optie.

De delta en theta zijn best interessante hulpmiddelen voor de actieve optietrader.

De optiegriek Delta

Stijgt de koers van een aandeel met 1. Dan zal de waarde van de optie ook bewegen. De Delta vertelt u precies met hoeveel de optie stijgt.

Hieronder een optiereeks op Unilever, het Nederlands-Britse voedingsmiddelenbedrijf. De koers van Unilever bedraagt € 48,88. 

De Delta van de call optie met vervaldag 21 december en uitoefenprijs € 48,50 is 0,582. Indien de koers van Unilever 1 € stijgt, dan zou de prijs van de optie met 0,582 stijgen van € 1,11 tot € 1,692 per optie.

Met de optiegriek Delta kan een belegger dus schatten hoe fors de optie kan stijgen of dalen, indien de koers van het aandeel met 1 punt stijgt of daalt.

De optiegriek Theta

De waarde van een optie bestaat uit de intrinsieke waarde (het koersvoordeel indien u nu de optie uitoefent) en de tijdswaarde.

De tijdswaarde vermindert iedere dag een beetje en wordt nul tegen de eindvervaldag. De optiegriek Theta meet de dagelijkse vermindering van de tijdswaarde.

In het voorbeeld hieronder het optiecontract op Unilever. De uitoefenprijs is € 48,5. De Theta bedraag € -0,022 / optie. Dit wil zeggen dat iedere dag de tijdswaarde van de optie met 0,022 vermindert.

De koers van Unilever is € 49. De optie met uitoefenprijs € 48,50 houdt dus reeds een concreet voordeel van € 49,10 – € 48,50 = € 0,60 in.

De koers van de optie is € 1,06. De tijdswaarde is dus € 1,06 – € 0,60 = € 0,46. Deze tijdswaarde vermindert iedere dag met de waarde van de Theta.