5.1. Koersvorming van opties

Stock market quotes

Een optiebelegger moet begrijpen hoe de koersen van opties gevormd worden. De koers of de prijs van een optie bestaat uit 2 delen: de intrinsieke en de extrinsieke waarde.

Wat is intrinsieke waarde?

Intrinsieke waarde of fundamentele waarde bij een optie is de onmiddellijke winst, die u zou maken, indien u nu de optie uitoefent.

Stel, u heeft een call optie op het aandeel Celgene met een uitoefenprijs $ 90. De koers van het aandeel Celgene is $ 100. De intrinsieke waarde van deze optie is dus $ 100 – $ 90 = $ 10, daar u bij een uitoefening van de optie een winst zou maken van $ 10 per aandeel.

U kan immers de aandelen via de optie kopen aan $ 90 en u kan deze op de beurs verkopen aan $ 100.

Kocht u een put optie op het aandeel Tesla met een uitoefenprijs $ 400 en het aandeel noteert $ 325, dan is de intrinsieke waarde van de optie $ 400 – $ 325 = $ 75, daar u theoretisch $ 75 winst kan maken door het aandeel te kopen aan $ 325 en door uitoefening van de put optie kan verkopen aan $ 400.

Indien een optie intrinsieke waarde heeft, zegt men dat de optie in the money is.

Het is dus ook mogelijk dat een optie geen intrinsieke waarde heeft. Indien een call optie een uitoefenprijs heeft, die hoger is dan de huidige koers, dan kan de houder ervan geen winst maken door deze uit te oefenen.

Hetzelfde geldt voor put opties. Stel, u bent houder van een put optie, die u het recht geeft om het aandeel Boeing te verkopen aan $ 300. Het aandeel noteert echter aan $ 320. Het heeft dus geen enkele zin om de put optie uit te oefenen en de aandelen te verkopen aan $ 300, daar u op de beurs $ 320 kan ontvangen.

Indien een optie geen intrinsieke waarde heeft, zegt men dat de optie out of the money is.

Indien de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de koers van het aandeel, dan is de optie at the money.

De berekening van de intrinsieke waarde samengevat:

      • Bij call opties: Koers van het aandeel – de uitoefenprijs van de optie
    • Bij put opties: Uitoefenprijs van de optie – koers van het aandeel

Wat is extrinsieke waarde?

De extrinsieke waarde van een optie is ook gekend als de optiepremie of tijdswaarde van de optie.

Je kan het beschouwen als de vergoeding, die de verkoper ervan ontvangt omdat hij bereid is om aandelen aan een bepaalde prijs te kopen en te verkopen gedurende een bepaalde periode.

Men kan stellen, dat de extrinsieke waarde of de tijdswaarde hoger zal zijn naargelang er meer tijd over blijft. Bij het naderen van de vervaldag zal de tijdswaarde sneller afnemen, daar er minder tijd overblijft voor het aandeel om nog verder veel te stijgen of te dalen. Tijd is de voornaamste factor maar ook volatiliteit en de intrestvoeten spelen ook een rol. 

Indien een optie “out of the money” of “at the money” is, is er geen intrinsieke waarde. De prijs van de optie bestaat dan enkel uit extrinsieke waarde. Voor een optie “in the money” is de berekening van de extrinsieke waarde eenvoudig. Je trekt de intrinsieke waarde af van de de prijs van de optie.

Voorbeeld:

De koers van het aandeel ING is € 11. De prijs van een call optie met uitoefenprijs € 10 is € 1,5.

De intrinsieke waarde is de koers van het aandeel € 11 –  de uitoefenprijs € 10 = € 1.

De extrinsieke waarde of tijdswaarde bedraagt bijgevolg: prijs van de optie € 1,5 – intrinsieke waarde € 1 = € 0,5.