1.1. Inspelen op een verwachte koersstijging

Sabine is een IT medewerker en “big fan” van het aandeel Cisco. De correctie van het aandeel Cisco tot $ 48 lijkt haar overdreven en zij gelooft dat het aandeel in de komende maanden wederom kan stijgen tot boven $ 50.

Om in te spelen op deze koersstijging van $2 kan zij een aandelenpositie kopen maar daar zijn best wat kosten bij. Als Belgische belegger moet zij 0,35% beurstaks betalen bij instap en 0,35% bij het sluiten van de positie.

Stel dat zij 100 aandelen koopt aan $48 en wat later verkoopt aan $50, dan wint zij $ 200 bruto. De aankoopkost bij de online broker WH Selfinvest is $ 3,95. Maar dan komt ook de Belgische beurstaks langs. Op het aankoopbedrag 100 x  $48 = $ 4.800 betaalt Sabine 0,35% of $ 16,80 beurstaks en bij verkoop aan $ 50 betaalt zij wederom 0,35% of 100 x $50 = $ 5.000 of $ 17,50. In totaal betaalt zij $34,30 aan beurstaksen. Van haar $ 200 bruto blijft dus $200 – $34,30 – 2 x $3,95 = $157,80 over.

Sabine besluit via een optiecontract in te spelen op de koersstijging. Zij koopt de optie met uitoefenprijs 18 april 2019 met uitoefenprijs $ 40 aan $ 8,45. Zij betaalt $ 845 voor 100 opties + $ 1,95 aan transactiekosten. “Geen beurstaks” op opties”, juicht zij stilletjes.

Indien Cisco met $ 2 stijgt, dan stijgt de waarde van de optie met 2 x de waarde van de Delta. 2 x $ 0,864 x 100 houdt dus een winst van $ 172,8 in of $ 168,9 netto. Meer dus dan door de aankoop van 100 aandelen en … met veel minder kapitaal. Sabine realiseert iets meer winst met $ 845 dan met $ 4.800.

Met opties kan je dus optimaal inspelen op een koersstijging van een aandeel en dit met veel minder kapitaal.

Ook belangrijk: stel dat het aandeel Cisco plots halveert? Indien Sabine 100 aandeel had aangekocht aan $48, dan verloor zij $ 2.400. Indien zij de optie kocht, is haar mogelijke verlies beperkt tot de optiepremie ($845). Ook haar risico is dus beperkter.