03. Met put opties dekken beleggers zich in tegen dalingen op de beurs